Informationssystem skal give overblik ...

Redningsberedskabernes Informationssystem er Danske Beredskabers nationale ressourcedatabase, der indeholder stamdata om hvert kommunalt beredskab og dets brandstationer samt alle køretøjer og øvrigt materiel. Formålet er at skabe overblik over køretøjer og materiel til brug ved større hændelser, hvor beredskabsenhederne har brug for at kunne trække på hinandens udstyr.

De enkelte beredskaber har ansvaret for, og opgaven med, at ajourføre oplysninger om køretøjer, materiel og mandskab.

Hjemmesiden er tilgængelig for offentligheden - dog er en mindre del forbeholdt alarmcentralerne samt ledelsen i beredskaberne og kræver login. Brug af data fra ressourcedatabasen skal ske med kildehenvisning til Danske Beredskaber.

Administration af hjemmesiden i øvrigt varetages af Beredskab Øst på vegne af Danske Beredskaber.


 
 
 
Brugerlogin
 
Glemt oplysninger
 
Udfyld din mail-adresse,
så sender vi dine oplysninger til login.
 
Glemt oplysninger
 
 
 
Hovsa!
... den side har du ikke adgang til!